V předchozím článku jsme se na BB-8 podívali především z pohledu hardwarového. Víme, z čeho se skládá, jak pečlivě je vyroben, co najdeme v balení a jakým způsobem ho oživíme. Nyní tedy máme BB-8 nabitého a připraveného prozkoumávat galaxii Star Wars.

Abychom mohli vyrazit na cestu za poznáním, potřebujeme aplikaci BB-8™ App Enabled Droid, bez ní robota neoživíme. Aplikace je aktuálně k dispozici pro Android a iOS a po instalaci z paměti zařízení ukrojí slušných 188 MB. V případě Androidu potřebujeme alespoň verzi 4.4, iOS musí být 8.0 a vyšší. Konektivita využívá Bluetooth 4.0. Na Androidu aplikace nevyžaduje žádná zvláštní oprávnění. Vystačí si se standardními oprávněními, vyplívající z funkcí, které nabízí.

Možnosti ovládání BB-8

Co všechno BB-8 umí, názorně ukazuje video výše. My se postupně podíváme na jednotlivé funkce podrobněji. Co tedy můžete s BB-8 prostřednictvím aplikace provádět?

R

Ovládat pohyb robota a jeho gesta. Ovládání pohybu je poměrně pokročilé, ale přesto zůstává stále jednoduché. K pohybu také patří 8 připravených gest a reakcí, které robot na váš příkaz vykoná.

R

Nahrávat a přehrávat holografické zprávy. Robot však nic aktivně nevysílá. Přehrávání zpráv totiž probíhá přímo v aplikaci.

R

Nechat robota, ať se projíždí zcela sám. V tomto režimu BB-8 každou překážku, do které narazí, ohlásí jako Stormtroopera. Během hlídkování můžete sledovat informace z jeho senzorů.

R

Rozkazovat robotovi pomocí několika hlasových příkazů. Hlasové příkazy jsou opět spojené s jednoduchými gesty či pohyby, které robot vykoná.

R

Provádět on-line aktualizace firmwaru BB-8. V případě, že by se robot z nějakého důvodu zbláznil, můžete přehrání firmwaru opakovaně vynutit.

Spárování s tabletem či telefonem

Spuštění aplikace na tabletu Samsung Galaxy Note 8 trvá poměrně dlouho, kolem 30 sekund. Po tomto čase si můžete vychutnat intro se stylizovaným nápisem Star Wars, projíždějícím robůtkem BB-8 a ikonickou hudbou Johna Williamse, jenž je autorem hudby také k poslednímu dílu Star Wars: Síla se probouzí.

Aby aplikace robota registrovala, je nutné tablet či telefon umístit do bezprostřední blízkosti BB-8, na vzdálenost max. několika centimetrů. Jinak se nepodaří spárování. Konektivitu s robotem jsem vyzkoušel také s telefonem Huawei P7 a i zde byla nutná minimální vzdálenost. Jakmile je robot nalezen, spárování je otázkou okamžiku.

Úspěšné spárování oznámí modře blikající tělo BB-8. Trochu otravuje, že párování aplikace s robotem je nutné provádět vždy, pokud aplikaci ukončíte. Již jednou nalezeného BB-8 si bohužel nepamatuje.

Pokud zapomenete před spuštěním aplikace aktivovat Bluetooth, budete na to upozorněni. I přes udělené oprávnění však nedošlo na tabletu Samsung Galaxy Note 8 k automatickému zapnutí.

O spárování nyní víme vše, tak vzhůru do hloubi aplikace – jdeme na průzkum. Tady jsou jednotlivé možnosti, které nabízí:

Drive – ovládejte BB-8 pomocí chytrého zařízení

Zvolením tohoto režimu se dostanete ke speciálnímu ovládacímu panelu, pomocí kterého poměrně sofistikovaně ovládáte pohyb robota. Navíc máte k dispozici několik předpřipravených gest a reakcí.

Joystickem na levé straně ovládáte, kam se bude BB-8 kutálet, přičemž směr dopředu nemusí vždy odpovídat posunutí joysticku k horní straně. Robot vždy jede tam, kam ho nasměrujete. A k horizontálnímu otáčení robota (tedy jeho směrování) slouží figurka BB-8 na pravé straně. Jejím otáčením vpravo či vlevo otáčíte také robotem, a vlastně mu říkáte, kam ho chcete odkutálet.

Směr kam BB-8 pojede, poznáte podle modrého LED světla na jeho základně. Kam směřuje modré světlo, pojede i robot v případě, že joystick vychýlíte nahoru.

Dále máme k dispozici ještě další možnosti, které souvisí s pohybem BB-8:

BB-8 - změna směru pohybu

Touto ikonkou můžete obrátit směr, kam robot uhání. To je dobré třeba, když se BB-8 někam dokutálí, a potřebujete ho dostat zpět. Ťuknete na ikonku, a jakmile přesunete joystick dopředu, robot bude uhánět pozpátku stejným směrem, odkud přijel.

BB-8 - režim rychlého pohybu

Ikonka uhánějícího robota vpravo dole zapíná režim „Boost“, tedy jakési nitro. Po zmáčknutí BB-8 prudce zrychlí a pohybuje se skutečně vysokou rychlostí. Jakýkoliv náraz pak katapultuje hlavu na metry daleko. Předpokládám, že kolize BB-8 s dlaždičkovým obložením by v této rychlosti ani pro jeho tělo nedopadla dobře.

Jako navigace slouží šipky po stranách. Zatímco levá šipka zde vrací do hlavního menu (funguje standardně jako tlačítko ZPĚT), pravá nabídne posuvného jezdce k nastavení maximální rychlosti pohybu robota.

Jízda s BB-8 je zábavná. Díky 4 osému joysticku totiž můžete s robotem dělat psí kusy, až se mu z toho zamotá hlava. Stačí při jízdě dopředu vykroužit joystickem kruh, BB-8 se prudce rozkymácí a najednou absolutně netuší, co se s ním děje. Ohlásí to červeným světlem a nechápavým pípáním. Zvuk však nevychází z robota, ale z tabletu.

Předpřipravená gesta a pohyby

Pokud ťuknete na ikonku vpravo vedle podsvícené figurky robota, přepnete se do režimu automatických gest a reakcí. Pomocí osmi ikonek pak robot třeba souhlasně kývá, otáčí hlavou na znamení nesouhlasu, opisuje osmičku či obdélník, utíká před nebezpečím nebo se zlobí.

Message – nahrávejte a přehrávejte holografické zprávy

Z nadpisu by se mohlo zdát, že tohle bude super vychytávka, ale princip holografických zpráv je zde velmi jednoduchý. Stisknete tlačítko a pomocí kamery v telefonu či tabletu nahrajete krátké video. Před přehrátím pak kameru nasměrujte na robota a aplikace na displeji vykreslí jakýsi holografický obraz s vaší video zprávou. Obraz prolíná BB-8 z kamery a na displeji tak video skutečně vychází z robota, jen je nutné mít pevnou ruku.

Samotný robot však nic nevysílá. Jen slouží jako vodítko pro přehrávání videí. Veškerý obraz i zvuk vždy obstarává aplikace. BB-8 sám nevydá ani hlásku.

I tak ale projekce vypadá poměrně věrohodně. Je zabarvena do modra a rušena podobně jako ve filmu. Ještě předtím, než začnete nahrávat vlastní zprávy, můžete si přehrát video se stíhačkou X-Wing, jež je součástí aplikace.

Nepřišel jsem na to, jak nahrané zprávy sdílet. Předpokládám tak, že tato funkce není zatím implementována ve verzi pro Android, byť na krabici je uvedena.

Ještě jedna poznámka k holografickým zprávám. Na mém tabletu nefungovalo přehrávání zpráv. Respektive, zprávy se přehrávaly, aplikace však i přes zapnutou kameru nedokázala detekovat robota. Výsledkem byl přehrávaný zvuk zprávy, a robot v obraze, avšak bez holografického paprsku.

Je otázkou, co je příčinou takového chování, když verze systému Android v tabletu odpovídá požadavkům aplikace. Budiž útěchou, že Huawei P7 nahrával i přehrával zprávy naprosto v pořádku.

Patrol – nechte BB-8, aby sám prozkoumal okolí

Hlídkování je jediná funkce, kterou BB-8 vykovává zcela autonomně. Tento režim můžete pouze zapnout či vypnout.

O co vlastně jde? Postavíte robota do místnosti a aktivujete průzkum. BB-8 si jezdí zcela sám nahodile po místnosti a do všeho, co se mu připlete do cesty, bourá. Občas přitom ztratí hlavu, ale i bez ní pokračuje směle dál. Informace z robota můžete během jeho putování sledovat na displeji tabletu.

Aplikace však většinu údajů pouze simuluje. Skutečné informace získává pravděpodobně jen z gyroskopu a akcelometru. Ostatní údaje jsou smyšlené a náhodně generované. K dispozici je i jednoduchá mapa, která znázorňuje pohyb robota. Pokud BB-8 do něčeho narazí, objeví se na mapě hlava Stormtroopera, tedy nepřítele. A takhle se může BB-8 kutálet až do úplného vybití nebo do okamžiku než ho sami zastavíte.

Obrazovka s údaji o cestě je rozdělena na 3 segmenty. Ťuknutím do každého segmentu si jednoduše volíte jaké informace má zobrazovat.

BB-8 je fajn, ale autonomní chování, které se odvíjí od interakce s robotem, nějak nevidím. A to už jsme společně prošli skoro všechny funkce, které s ovládáním robota souvisejí. No, možná že výrobce chystá takové vylepšení do nějaké další verze aplikace, uvidíme.

V některých krátkých recenzích dokonce psali, že BB-8 dokáže, díky funkci patroly, hlídat váš pokoj. Nevěřte tomu, BB-8 je v tomto ohledu poměrně hloupý. A navíc, jak již jsem několikrát zmiňoval, často ztrácí hlavu.

V poslední části povídání o BB-8, která je ve výrobě, si přiblížíme hlasové ovládání, možnosti nastavení aplikace, aktualizaci firmwaru, a celé to nakonec kompletně shrneme.

Share This