Průzkumník ve Windows zobrazuje v každém okně v levém navigačním panelu zástupce pro přístup k různým složkám. Jsou zde Oblíbené položky, OneDrive, Domácí skupina, pevné disky počítače, uživatelské složky (Dokumenty, Hudba, Obrázky…) a odkaz Síť.

Jednoduchým způsobem můžete tyto položky v průzkumníku Windows skrýt. Skryté položky pak nebudou v levém navigačním panelu zobrazeny a taktéž budou odstraněny odpovídající zástupci z Plochy.

Pokud tedy skryjete položku Síť, nebude tato položka dále k dispozici ani v okně průzkumníka ani na Ploše systému Windows.

Skrytí položek umožní nástroj Windows Explorer Navigation Pane Configuration Tool (WENPCFG). WENPCFG umí skrýt a samozřejmě opět zobrazit tyto položky:

 • Knihovny
 • Oblíbené položky
 • Tento počítač
 • Síť
 • Domácí skupina
 • Uživatelské složky

V případě Windows 10 můžete skrýt ještě tyto položky:

 • OneDrive
 • Naposledy navštívené

WENPCFG nemá uživatelské rozhraní a používá se tedy v příkazovém řádku. Pro svůj chod vyžaduje oprávnění správce. Použití je však velmi jednoduché. Do příkazového řádku napíšeme příkaz wenpcfg (wenpcfg.exe) a za něj pak jednotlivé volby oddělené lomítkem, které korespondují s položkami, jež chceme skrýt či opět zobrazit. Například zápis:

wenpcfg /HideLibraries /HideFavorites

Skryje v průzkumníkovi Windows knihovny a Oblíbené položky. Pro aplikování změn, je nutné opětovné přihlášení uživatele či restart počítače.

Jestliže potřebujeme skryté položky opět zobrazit, stačí použít místo příkazu Hide, příkaz Show. Pro zobrazení knihoven a Oblíbených položek tak zadáme:

wenpcfg /ShowLibraries /ShowFavorites

Jak skrýt složku Onedrive a Síť v průzkumníku Windows?

=

Stáhněte si archiv s nástrojem WENPCFG (673 kB). Archiv rozbalte do zvolené složky (Např. C:\WENPCFG). Ve složce musí být rozbalené dva soubory wenpcfg.exe a wenpcfg.exe.config.

=

Otevřete hlavní obrazovku a zadejte cmd. Vpravo uvidíte nalezenou položku Příkazový řádek. Klikněte na ni levým tlačítkem myši a zvolte Spustit jako správce. Nyní potvrďte dialog Řízení uživatelských účtů a povolte provedení změn v počítači.

=

Do aktivního okna příkazového řádku zadejte tento příkaz a potvrďte klávesou Enter:

C:\WENPCFG\wenpcfg.exe /HideOneDrive /HideNetwork /Logoff

Aby došlo k provedení změn, je nutné provést odhlášení uživatele. To právě automaticky zajistí poslední příkaz /Logoff. Po opětovném přihlášení a otevření jakéhokoliv okna již nebudou na pravé straně v navigačním panelu k dispozici položky Onedrive a Síť.

Přehled všech podporovaných příkazů

Všechny podporované příkazy pro skrytí položek
 • /HideLibraries – skryje složky knihoven (platí pro Windows 7)
 • /HideFavorites – skryje Oblíbené položky
 • /HideNetwork  – skryje zástupce Síť
 • /HideComputer – skryje zástupce Tento počítač
 • /HideHomeGroup – skryje zástupce Domácí skupina
 • /HideUserFiles  – skryje složky uživatele (Dokumenty, Obrázky, Videa…)
 • /HideOneDrive – skryje zástupce OneDrive
 • /HideQuickAccess – skryje zástupce Naposledy navštívené
Všechny podporované příkazy pro opětovné zobrazení
 • /HideLibraries – skryje složky knihoven (platí pro Windows 7)
 • /HideFavorites – skryje Oblíbené položky
 • /ShowNetwork  – skryje zástupce Síť
 • /ShowComputer – skryje zástupce Tento počítač
 • /ShowHomeGroup – skryje zástupce Domácí skupina
 • /ShowUserFiles  – skryje složky uživatele (Dokumenty, Obrázky, Videa…)
 • /ShowOneDrive – skryje zástupce OneDrive (jen pro Windows 10)
 • /ShowQuickAccess – skryje zástupce Naposledy navštívené (jen pro Windows 10)
Další doplňkové příkazy
 • /LogOff – automatické odhlášení uživatele
 • /Reboot – automatický restart počítače
 • /Help  – výpis všech podporovaných příkazů

Pokud chcete, aby levý panel v průzkumníku Windows zobrazoval jen určité položky, je WENPCFG ideální volbou. Autor ho však poskytuje „tak, jak je“. To znamená, že nenabízí žádnou další podporu. Když tedy náhodou nebude skrývání některých položek fungovat, musíte se s tímto stavem prostě smířit.

WENPCFG běží na operačních systémech Windows 7, 8, 8.1, 10 a Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2. Pro svůj běh vyžaduje Microsoft .NET Framework 4.

Aktuální verzi nástroje najdete na stránce:
https://github.com/andif888/wenpcfg

Share This