Jestliže nepotřebujete skrývat vaše uživatelské jméno, kterým se přihlašujete do Windows, před ostatními uživateli (např. se jedná o domácí počítač), můžete velmi jednoduše vypnout zamykací obrazovku Windows.

Po spuštění počítače se rovnou přihlásíte. Přeskočíte tak úvodní obrazovku, na které jsou zobrazována upozornění a stavy vybraných aplikací. Zamykací obrazovka v tomto případě spíše zdržuje, byť má jistě svá bezpečnostní opodstatnění.

Pro Windows 8 i Windows 10 je postup pro vypnutí zamykací obrazovky totožný. V obou případech použijeme nástroj Editor místních zásad skupiny, jenž slouží k úpravě chování systému Windows.

Jak vypnout přihlašovací obrazovku Windows?

=

Zobrazte si menu START (Úvodní obrazovku) a zadejte (rovnou napište na klávesnici) gpedit.msc. Klikněte na první nalezenou položku, tím otevřete nástroj Editor místních zásad skupiny.

=

V levém stromě rozbalte Konfigurace počítače » Šablony pro správu » Ovládací panely a klikněte na položku Přizpůsobení.

=

V pravém panelu otevřete položku Nezobrazovat zamykací obrazovku a v zobrazeném dialogu označte volbu Povoleno. Nastavení uložte kliknutím na tlačítko OK a poté Editor místních zásad skupiny zavřete.

=

Aby se nastavené změny aplikovaly, je nutné provést restart počítače. Po restartu by již neměla být zamykací obrazovka Windows zobrazena.

Pokud potřebujete zamykací obrazovku opět zapnout, postupujte stejně, avšak v Editoru místních zásad skupiny zvolte u položky Nezobrazovat zamykací obrazovku původní volbu Není nakonfigurováno. Poté samozřejmě restartujte počítač.

Share This