Instalace a odinstalace naprosté většiny programů pro Windows probíhá pod taktovkou instalační služby systému Windows. Tahle služba poskytuje výrobcům softwaru standardizovaný nástroj pro instalaci i odinstalaci jejich aplikací. Oba procesy jsou však pod plnou kontrolou operačního systému. Pokud se tedy výrobce rozhodne tuto službu využít, nedokáže především odinstalaci své aplikace výrazně ovlivnit. Zavolá instalační službu Windows, řekne jí, co má udělat, a služba se jeho přání pokusí splnit.

Instalační služba Windows je pochopitelně podporována doménovým prostředím. Pokud chcete provést bezobslužnou instalaci v doméně Windows, musíte tuto službu využít. Proto obrovská většina aplikací používá instalační balíčky s koncovkou .msi (Microsoft Installer), které instalační službu využívají.

Problém této služby (a vlastně skoro každé odinstalace) je však ten, že velmi často zanechá v systému bordel. Nedokáže si po sobě spolehlivě uklidit. Po odinstalaci programu zůstanou v systému zbytky, které mohou i nemusí být později příčinou různých problémů. Proto, především u systémových záležitostí, jako jsou bezpečnostní aplikace nebo ovladače, poskytují výrobci zpravidla vlastní nástroj, který se postará o kompletní vyčištění. Tento nástroj pak odstraní ze systému hrubou silou vše, co po odinstalované aplikaci zůstalo. Škoda, člověk by předpokládal, že se to zvládne hned napoprvé. Pro úklid zbytků odinstalovaných programů v systému můžete ale použít i univerzální nástroje. Jedním takovým je Soft Organizer.

Prinicip odinstalátorů je jednoduchý. Před instalací aplikace si odinstalátor uloží aktuální snímek systému. Po instalaci snímek provná s aktuálním stavem systému a změny uloží do vytvořeného protokolu. Při odinstalaci nejprve spustí standardní odinstalaci programu a po jeho dokončení zkontroluje podle uloženého protokolu, zda se v systému nenacházejí ještě nějaké zbytky. Tyto zbytky v dalším kroku odstraní. Na stejném principu funguje i Soft Organizer.

Verze zdarma

Soft Organizer je placený program známého ruského výrobce ChemTable Software. Ze serveru http://www.comss.ru se však dá stáhnout plná verze aplikace bez jakýchkoliv omezení. Aktuální verzi Soft Organizer 5.3 stáhnete z této stránky. Stačí kliknout na tlačítko Скачать (Stáhnout).

Pozor, ve verzi zdarma nejsou dostupné aktualizace. Pokud tedy nainstalujete novější verzi, na kterou vás program upozorní, budete muset zadat licenční klíč a ten pochopitelně nemáte. Za pár dnů se však obvykle na serveru http://www.comss.ru nová verze objeví. Tu si stáhnete ručně a jednoduše nainstalujete přes současnou verzi. Novou verzi, kterou vám nabídne přímo Soft Organizer, ignorujte.

Jdeme instalovat!

Pokud nechcete, aby zůstal v počítači po odinstalaci nějaké aplikace bordel, je nutné ji nainstalovat prostřednictví průvodce v Soft Organizeru. Toho spustíte kliknutím na INSTALL AN APPLICATION (Instalovat novou aplikaci se sledováním)  hlavním okně programu. V otevřeném dialogu pokračujete tlačítkem Forward > (Další). Nyní bude vytvořen první snímek systému. Ten zahrnuje všechny pevné disky a registr Windows.

Jakmile je první snímek uložen, můžeme se pustit do instalace sledovaného programu. Kliknutím na tlačítko Run Installer (Spustit instalátor) vyhledejte instalátor sledované aplikace a spusťte její instalaci. Jakmile ji dokončíte, doporučuji ještě nainstalovaný program spustit a provést nutné kroky pro jeho správný chod, třeba aktivaci apod. Jde o to, aby se do systému propsaly všechny záznamy, které se sledovanou aplikací souvisí.

Po instalaci a spuštění sledované aplikace pokračujte v Soft Organizeru tlačítkem Forward > (Další) dále, nyní budou porovnány změny v systému Windows a zapsány do protokolu. Nalezené záznamy v systému souborů a v registru Windows si zobrazíte klinutím na Show traced changes to the system (Zobrazit sledované změny v systému). Zvlášť jsou zobrazeny změny v registru Windows a zvlášť na pevném disku.

V okně po dokončené sledované instalaci uvidíte automaticky zvolený název nainstalovaného programu. Pokud na něj klepnete, název můžete změnit. Záznam nainstalované aplikace se poté přidá do seznamu ostatních nainstalovaných aplikací. Seznam můžete samozřejmě seřadit podle toho, zda aplikace byla sledována a má protokol pro kompletní odinstalaci či nikoliv.

Odinstalováváme…

Jakmile vyberte v seznamu aplikaci, můžete ji tlačítkem Uninstall Application (Odinstalovat aplikaci) odinstalovat. Nejprve se však vždy spustí vlastní instalátor aplikace a až poté se Soft Organizer postará o odstranění zbylých záznamů podle uloženého protokolu. Každá aplikace je tedy nejprve standardně odinstalována a teprve poté přichází na řadu dočištění.

Pokud odinstalujete aplikaci, která nemá v Soft Organizeru vytvořen protokol, pokusí se Soft Organizer po standardní odinstalaci nalézt v systému zbytky po aplikaci sám.

Před spuštění odinstalace si můžete kliknutím na View the application’s traces in system (Zobrazit stopy aplikace v systému) prohlédnout uložený protokol, tedy záznamy, které budou ze systému odebrány.

Pokračujeme tlačítkem Uninstall > (Odinstalovat), bude spuštěna odinstalace. Po jejím dokončení si můžete zobrazit výsledek, tj. odebrané a neodebrané položky. Ne vždy se totiž podaří ze systému odebrat vše. Některé položky v registru či soubory mohou být používány operačním systémem. Jen se v průběhu času mění jejich obsah či hodnota a proto je Soft Organizer zaregistruje. Stejně tak různé dočasné soubory z protokolu se v systému již nemusí nacházet.

Zabrousíme do nastavení

Cesta do nastavení Soft Organizeru je trochu komplikovanější. V hlavním okně klikněte na SETTINGS AND COMMANDS (Nastavení a příkazy) a v zobrazené nabídce zvolte Other Commands (Další příkazy) a nakonec Settings… (Nastavení…).

Možnosti nastavení Soft Organizeru nejsou nijak obsáhlé. Můžete zde skrýt kontextovou nabídku u aplikací, která umožní rovnou spustit sledovanou instalaci či odinstalaci.

Každou položku z protokolu lze odebrat či vložit do výjimek, aby při příští instalaci nebyla sledována. Stačí použít nad označenou položkou kontextové menu (pravé tlačítko myši). Přehled uložených výjimek najdete v nastavení na záložce Ignore List, odkud je můžete také vymazat.

Navíc má Soft Organizer vlastní rezidentní modul (Installer Execution Tracking / Monitorování instalátoru), který v reálném čase sleduje, jaké aplikace spouštíte. Jakmile spustíte program jehož název odpovídá masce v nastavení, bude automaticky zahájena sledovaná instalace.

Pokud nemáte program v češtině, na záložce Language (Jazyk) si můžete případně zvolit neoficiální češtinu. Po restartu se program převlékne do lokalizovaného rozhraní.

Soft Organizer, mimo výše pospaných funkcí, ještě dokáže upozornit na nové verze nainstalovaných aplikací. V hlavním okně je to volba Find Updates for All Appplication (Aktualizace pro nainstalované aplikace). Tato funkce však odešle na server výrobce podrobnosti o vašich nainstalovaných aplikacích (Jak jinak by mohli zjistit nové verze, že?). Pokud jste paranoidní a nechcete zveřejňovat seznam svých nainstalovaných programů, raději na tuto volbu neklikejte.

Soft Organizer je jednoduchý nástroj, který se postará o relativní čistotu operačního systému. Práce s ním je rychlá. Díky sledovaným instalacím budete mít jistotu, že při pozdější odinstalaci aplikací nezůstane v systému bordel, který po sobě zanechávají standardní nástroje pro odinstalaci.

Stáhnout Soft Organizer... (V otevřené stránce klikněte na Скачать)

Soft Organizer
 • Zdarma ve speciální verzi pro domácí uživatele
 • Jednoduché uživatelské rozhraní (některé volby jsou však trochu schované)
 • Pokud provedete sledovanou instalaci, pozdější odinstalace sledované aplikace je precizní.
 • V poslední verzi dostupná neoficiální čeština
 • Rychlý přístup díky kontextové nabídce či rezidentní aplikaci (obojí lze vypnout)
 • Množství textu v uživatelském rozhraní
 • Bez aktualizací na novou verzi
Hodnocení

Čím víc modré, tím lépe (modrá je dobrá).

 • Jednoduchost instalace
 • Nabízené funkce
 • Uživatelské rozhraní
 • Velikost instalace
 • Zatížení systému
Share This